Chào mừng bạn đến blog thù.vn Trang Chủ

Table of Content

Thông tư 04/2022/tt-bca công tác truy tìm ✅ Tốt

Thủ Thuật Hướng dẫn Thông tư 04/2022/tt-bca công tác thao tác truy tìm Chi Tiết

Cao Ngọc đang tìm kiếm từ khóa Thông tư 04/2022/tt-bca công tác thao tác truy tìm được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-30 07:50:28 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thông tư (71) STT Số Trích yếu 1 TT20/2022/TT-BCA Thông tư quy định quản lý trách nhiệm Khoa học công nghệ tiên tiến trong CAND

Cơ quan ban hànhBộ Công an

Người kýĐại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an

2 TT23/2022/TT-BCA Thông tư quy định thẩm quyền, trình tự thủ tục xử lý và xử lý, khiếu nại trong CAND

Cơ quan ban hànhBộ Công an

Người kýĐại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an

3 19/2022/TT-BCA Thông tư việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, đơn kiến nghị, phản ánh trong CAND

Cơ quan ban hànhBộ Công an

Người kýĐại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an

4 56/2022/TT-BCA Thông tư quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú

Cơ quan ban hànhBộ Công an

Người kýBộ Trưởng Bộ Công an Tô Lâm

5 149/2022/TT-BCA Thông tư quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2022/NĐ-CP ngày 24/11/2022 của Chính phủ quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Cơ quan ban hànhBộ Công an

Người kýBộ Trưởng Bộ Công an Tô Lâm

6 25/2022/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chính sách thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong nghành xuất cảnh, nhập cư, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam

Cơ quan ban hànhBộ Tài chính

Người kýThứ trưởng Bộ Tài Chính Vũ Thị Mai

7 73/2022/TT-BCA Thông tư quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và những biểu mẫu liên quan

Cơ quan ban hànhBộ Công an

Người kýBộ Trưởng Bộ Công an Tô Lâm

8 60/2022/TT-BCA Thông tư quy định trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân

Cơ quan ban hànhBộ Công an

Người kýBộ Trưởng Bộ Công an Tô Lâm

9 54/2022/TT-BCA Thông tư quy định về công tác thao tác điều ước quốc tế và công tác thao tác thỏa thuận quốc tế trong Công an nhân dân

Cơ quan ban hànhBộ Công an

Người kýBộ Trưởng Bộ Công an Tô Lâm

10 43/2022/TT-BCA Thông tư Quy định trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong việc thực hiện một số trong những trình tự, thủ tục tố tụng hình sự thân thiện trong quá trình tiếp nhận, xử lý và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra vụ án xâm hại người dưới 18 tuổi

Cơ quan ban hànhBộ Công an

Người kýBộ Trưởng Bộ Công an Tô Lâm

11 57/2022/TT-BCA Thông tư quy định về quy trình đăng ký cư trú

Cơ quan ban hànhBộ Công an

Người kýBộ Trưởng Bộ Công an Tô Lâm

12 55/2022/TT-BCA Thông tư quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Cư trú

Cơ quan ban hànhBộ Công an

Người kýBộ Trưởng Bộ Công an Tô Lâm

13 0 Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 47/2015/TT-BCA ngày thứ 6/10/2015 (Dự thảo 2)

Cơ quan ban hànhBộ Công an

14 57/2022/TT-BTC Thông tư hướng dẫn thực hiện một số trong những điều của Nghị định số 29/2022/NĐ-CP ngày 05/3/2022 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài và xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cơ quan ban hànhBộ Tài chính

Người kýThứ Trưởng Bộ Tài Chính Trần Xuân Hà

15 45/2022/TT-BTC Thông tư hướng dẫn chính sách quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định và thắt chặt tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định và thắt chặt do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Cơ quan ban hànhBộ Tài chính

Người kýThứ Trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải

16 37/2022/TT-BTC Thông tư hướng dẫn một số trong những nội dung của Nghị định số 167/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Cơ quan ban hànhBộ Tài chính

Người kýThứ Trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải

17 45/2022/TT-BCA Thông tư quy định về thời hạn dữ gìn và bảo vệ tài liệu hình thành phổ biến trong Công an nhân dân

Cơ quan ban hànhBộ Công an

Người kýBộ Trưởng Bộ Công an Tô Lâm

18 40/2012/TT-BCT Thông tư số 40/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ Công thương Quy định cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương

Cơ quan ban hànhBộ Công thương

Người kýThứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú

19 10/2013/TT-BVHTTDL Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 6/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định rõ ràng và hướng dẫn thực hiện một số trong những điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Quảng cáo

Cơ quan ban hànhChính phủ

Người kýBộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh

20 09/2015/TT-BYT Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ Y tế Quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc nghành quản lý của Bộ Y tế

Người kýThứ trưởng Phạm Lê Tuấn

21 29/2022/TT-BCA Thông tư số 29/2022/TT-BCA ngày thứ 6/7/2022 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, tương hỗ update hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam

Cơ quan ban hànhBộ Công an

Người kýThượng tướng Tô Lâm

22 12/2015/TT-BCA Thông tư số 12/2015/TT-BCA, ngày 02/3/2015 của Bộ Công an quy định quy trình xử lý và xử lý tố cáo trong Công an nhân dân.

Cơ quan ban hànhBộ Công an

Người kýBộ Trưởng Trấn Đại Quang

23 10/2014/TT-BCA Thông tư số 10/2014/TT-BCA ngày 04/3/2014 của Bộ Công an Quy định việc xử lý, xử lý và xử lý tố cáo và quản lý công tác thao tác xử lý và xử lý tố cáo trong Công an nhân dân.

Cơ quan ban hànhBộ Công an

Người kýBộ Trưởng Trấn Đại Quang

24 11/2015/TT-BCA Thông tư số 11/2015/TT-BCA, ngày 02/3/2015 của Bộ Công an quy định quy trình xử lý và xử lý khiếu nại trong Công an nhân dân.

Cơ quan ban hànhBộ Công an

Người kýThủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng

25 36/2014/TT-BCA Thông tư số 36/2014/TT-BCA, ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.

Cơ quan ban hànhBộ Công an

26 68/2013/TT-BCA Thông tư số 68/2013/TT-BCA, ngày 26/12/2013 của Bộ Công an hướng dẫn xử lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; xử lý và xử lý khiếu nại và quản lý công tác thao tác xử lý và xử lý khiếu nại trong Công an nhân dân.

Cơ quan ban hànhBộ Công an

Người kýBộ Trưởng Trấn Đại Quang

27 35/2014/TT-BCA Thông tư số 35/2014/TT-BCA, ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định rõ ràng một số trong những điều và giải pháp thi hành Luật Cư trú.

Cơ quan ban hànhBộ Công an

28 40/2014/TT-BCA Thông tư số 40/2014/TT-BCA, ngày 23/9/2014 của Bộ Công an hướng dẫn công tác thao tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân, Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ bảo mật thông tin an ninh Tổ quốc.

Cơ quan ban hànhBộ Công an

Người kýBộ Trưởng Trấn Đại Quang

29 53/2015/TT-BTC Thông tư số 53/2015/TT-BTC, ngày 21/4/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, tương hỗ update Thông tư 127/2013/TT-BTC, ngày thứ 6/9/2013 của Bộ Tài chính quy định chính sách thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông vận tải cơ giới đường bộ.

Cơ quan ban hànhBộ Tài chính

30 05/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chính sách ưu đãi người dân có công với nước và thân nhân.

Cơ quan ban hànhBộ Lao Động

Người kýTHỨ TRƯỞNG Bùi Hồng Lĩnh

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Thông tư 04/2022/tt-bca công tác thao tác truy tìm

Review Thông tư 04/2022/tt-bca công tác thao tác truy tìm ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Thông tư 04/2022/tt-bca công tác thao tác truy tìm tiên tiến nhất

Chia Sẻ Link Download Thông tư 04/2022/tt-bca công tác thao tác truy tìm miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Tải Thông tư 04/2022/tt-bca công tác thao tác truy tìm miễn phí.

Thảo Luận thắc mắc về Thông tư 04/2022/tt-bca công tác thao tác truy tìm

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thông tư 04/2022/tt-bca công tác thao tác truy tìm vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha #Thông #tư #042022ttbca #công #tác #truy #tìm - 2022-09-30 07:50:28

Đăng nhận xét